Choose your language:

Norsk Deutsch English

Se det beste av AC/DC med Bon Scott her:


2006-2011 © Swollen Balls Productions. Ingen rettigheter.  |  E-post:   |  Tlf: +47 90 98 63 19  /  +47 90 08 36 04
Norsk Deutsch English

Special thanks to Annette Brenner for german translation, and Siân Kristin Phillips for english translation.